Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Struktura wydziału

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
  • Zakład Historii Powszechnej do XIX w.
  • Zakład Historii Polski do XIX w.
  • Zakład Historii XIX i XX w.
  • Pracownia Międzynarodowych Stosunków Kulturowych
 • Katedra  Filologii Angielskiej:
  • Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,
  • Pracownia Języka Angielskiego,
  • Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.