Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Struktura wydziału

W skład Wydziału Filologiczno-Historycznego wchodzą:

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

  • Zakład Historii Powszechnej
  • Zakład Historii Polski
  • Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji

 

Katedra  Filologii Angielskiej:

  • Pracownia Literatury i Kultury Anglojęzycznej,
  • Pracownia Języka Angielskiego,
  • Pracownia Językoznawstwa Stosowanego.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube