Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Organy kolegialne

RADA WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
KADENCJA 2016-2020

1. Baran-Kozłowski Wojciech, dr hab. prof. UJK
2. Budziński Janusz, dr hab.
3. Bojko Pelagia, dr hab.
4. Bonarek Jacek, dr hab. prof. UJK
5. Czwenar Irena, dr
6. Dutkiewicz Marek, dr hab. prof. UJK
7. Jaworski Rafał, dr
8. Mucha Danuta, dr hab.
9. Nalepa Edward J., prof. dr hab.
10. Olszewski Paweł, dr hab.
11. Opaliński Edward, prof. dr hab.
12. Porczyńska Blanka, mgr
13. Puścian Iwona, mgr
14. Szmigiero Katarzyna, dr hab.
15. Szymański Jacek, mgr
16. Juszczak Dominika – studentka
17. Kudyba Dominika – studentka
18. Radomska Małgorzata – studentka

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube