Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Dyrektor Instytutu – dr hab. Janusz Budziński
Wicedyrektor Instytutu – dr Rafał Jaworski


e-mail: ihism@unipt.pl

telefon: (44)732 74 63 lub (44)732 74 00 wew. 8243

 

Dyżury pracowników dydaktycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 (akt. 30.01.2020) – ZOBACZ

 

Skład Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia dla kierunku Historia ZOBACZ

Efekty kształcenia dla kierunku Historia (1 stopień) ZOBACZ

Efekty kształcenia dla kierunku Historia (2 stopień) – ZOBACZ

Sylwetki absolwenta dla kierunku Historia ZOBACZ

Karty przedmiotów dla kierunku Historia – ZOBACZ

 
STRUKTURA INSTYTUTU HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
 
  • Zakład Historii Powszechnej

dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK – kierownik
dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK
dr hab. Janusz Budziński
dr hab. Paweł Olszewski

  • Zakład Historii Polski

prof. dr hab. Edward Opaliński – kierownik
prof. dr hab. Edward J. Nalepa
dr hab. Pelagia Bojko
dr Rafał Jaworski

  • Zakład Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji

dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK – kierownik
dr Paulina Depczyńska
dr hab. Danuta Mucha
dr Jarosław Stasiak

Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych – www.ihpt.pl

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube