Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Najnowsze książki pracowników

Wybrane monografie pracowników naukowych Wydziału Filologiczno-Historycznego, które ukazały się w roku 2014

Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Rok wydania
Pelagia Bojko
Kraj lat dziecinnych w poezji Lenartowicza. Motywy i obrazy


Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2014Ewa Gawłowska-Stępień


Ważne prawa pacjenta


WYDAWNICTWO M.M.

2014

Ivan Monolatii
Місто без властивостей. Коломийська фуга Великої війни


Halycko-Ukrajinska Nakaldnia im. Jakova Orensteina

2014

Bogusław Mucha
Leksykon artystów polskich w Cesarstwie Rosyjskim


ASTRA, Łódź

2014

Danuta Mucha
Creative Writing (Twórcze pisanie)
ASTRA, Łódź

2014

Edward Nalepa
Oddani partii Lenina i Stalina. Czerwonoarmiści w Wojsku Polskim 1943-1968
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2014

Agnieszka Skolasińska
Oczami naiwności. Losy mitów wolnościowych w polskiej popkulturze po 1989 roku
Wydawnictwo Jasne

2014

Maciej Szargot
Reporterskie i pisarskie drogi Józefa Bogdana Dziekońskiego
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2014

 

Wybrane monografie pracowników naukowych Wydziału Filologiczno-Historycznego, które ukazały się w roku 2013

Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Rok wydania
Ivan Monolatii
Viritus Unitis? Dylematy (współ)istnienia narodów Galicji Habsburskiej


Lileâ-NV

2013

Zdzisława Mokranowska
Fakty – Historie – Metafory. O twórczości Zofii Kossak i Henryka Sienkiewicza


Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2013

Lidia Pacan-Bonarek, Maria Obrusznik-Partyka, Tomasz Matuszak
„A może byśmy tak…” porozmawiali o Tuwimie


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

2013Paulina Depczyńska


Kształcenie polityczne w Niemczech


Aspra JR

2012

Dariusz Rogut
„Orła WRONa nie pokona!”. Historia NSZZ „Solidarność” w rejonie bełchatowskim w relacjach uczestników wydarzeń (1980-1990)
Atena

2013

Katarzyna Szmigiero
„To Be That Selfwhich One TrulyIs” Search for Identity in Woman’s Madness Narratives
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2013

 

Wybrane monografie pracowników naukowych Wydziału Filologiczno-Historycznego, które ukazały się w roku 2012

Autor
Tytuł
Wydawnictwo
Rok wydania
Mucha Danuta Wartości wychowawcze w pozytywistycznych powieściach dla dzieci i młodzieży Wydawnictwo ASTRA

2012

Mucha Bogusław Dawny Piotrków Trybunalski Wydawnictwo ASTRA

2012

Piotrowski Wojciech Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej 1700-1900 Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Szubtarska Beata Z wizytą u cesarza. Opowieść dyplomatyczna Zofii Romer Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Szargot Barbara Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa „Listy”  Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Zalewski Jerzy Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane problemy  Instytut Józefa Piłsudskiego

2012 

Kobus Andrzej My i Oni. Opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej lat 80. XX wieku  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

2012

Szargot Maciej Józef Bogdan Dziekoński. Reportaże  Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Bojda Wioletta Stanęła naga… Powieść nieskończona  Krytyka Polityczna

2012

Monolatii Ivan Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914-1918  Wydawnictwo „Barwa i Broń”

2012

Ludwicki Konrad W kręgu kultury i literatury wieku XX Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie

2012

Monolatii Ivan  

Inši svoi. Politična učast’ etničnih aktoriv pizn’ogabcburz’kih Galičini i Bukovini

Wydawnictwo Lileâ-NV

2012

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube