Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Praktyki WFH

Praktyki na Wydziale Filologiczno-Historycznym

 

Zarządzenia dotyczące praktyk:

Zarządzenie Nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – ZOBACZ

Zarządzenie Nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  – ZOBACZ

Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 12/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie praktyk studenckich dla studentów oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienione zarządzeniem Nr 27/2017 – ZOBACZ

Załącznik nr 1: Instrukcja przygotowywania i obiegu umów oraz porozumień dotyczących studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – POBIERZ

Załącznik nr 2: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w zakładach pracy – POBIERZ

Załącznik nr 3: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk zawodowych w szkole – POBIERZ

Załącznik nr 4: Wzór porozumienia zawodowego w zakładzie pracy – praktyka zagraniczna – POBIERZ

Załącznik nr 5: Wzór porozumienia dotyczącego studenckich praktyk nauczycielskich i psychologiczno-pedagogicznych – POBIERZ

Załącznik nr 6: Wzór umowy z zakładami pracy – POBIERZ

Załącznik nr 7: Wzór umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej – POBIERZ

Załącznik nr 8: Wzór rachunku do umowy o dzieło dotyczącej recenzji praktyki nauczycielskiej i psychologiczno-pedagogicznej – POBIERZ

Załącznik nr 9: Wzór wniosku o przyjęcie na praktykę studencką – POBIERZ

Załącznik nr 10: Wzór wniosku o przyjęcie na praktykę nauczycielską/psychologicznopedagogiczną – POBIERZ

Załącznik nr 11a: Tabela – praktyki ciągłe przed rozpoczęciem – POBIERZ

Załącznik nr 11b: Tabela – praktyki ciągłe po zakończeniu – POBIERZ

Załącznik nr 11c: Tabela – praktyki śródroczne przed rozpoczęciem – POBIERZ

Załącznik nr 11d: Tabela – praktyki śródroczne po zakończeniu – POBIERZ

Załącznik nr 12: Wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki nauczycielskiej – POBIERZ

Załącznik nr 13: Wzór karty informacyjnej z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej – POBIERZ

Załącznik nr 14: Wzór zaświadczenia o odbyciu studenckiej praktyki zawodowej – POBIERZ

Załącznik nr 15: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu – POBIERZ

Załącznik nr 16: Wzór zaświadczenia o stażu/wolontariacie – POBIERZ

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube