Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Samorząd Studencki

Kontakt:

telefon: 693 – 200 – 421 email: samorzad@unipt.pl
miejsce: Biuro Samorządu – Budynek Domu Studenta „OLIMP”, pok. nr 8B (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania) Stały dyżur – środy godzina 13:00 – 13:30. Zapraszamy i zachęcamy do dyskusji i współpracy!

 

Protokół z przeprowadzenia wyborów do Rady Wydziału Nauk Społecznych UJK w Kielcach w Filii w Piotrkowie Trybunalskim – ZOBACZ

Formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Uchwała nr 1/2015 Studenckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej – ZOBACZ


 

RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW FILII UJK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Przewodnicząca Zarządu FRSS
DOMINIKA JUSZCZAK

Zastępcy Przewodniczącej Zarządu FRSS
PATRYCJA PIŃSKA
DOROTA DADEJ
PAWEŁ KOŁODZIEJSKI

Sekretarz FRSS
DOMINIKA KUDYBA

Zastępca Sekretarza FRSS
MONIKA PODKOWIŃSKA

 

SKŁAD WYDZIAŁOWYCH RAD SAMORZĄDU STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

Skład zarządu WRSS WNS:

Przewodnicząca WRSS: Patrycja Pińska
Zastępca przewodniczącego WRSS: Monika Podkowińska
Sekretarz WRSS: Rafał Marcinowski

Kontakt:
693 – 200 – 421
e-mail: samorzad@unipt.pl

 

Członkowie WRSS WNS:
Monika Biniek
Dorota Dadej
Paweł Kołodziejski
Izabela Tarka

 

Komisja ds. pomocy materialnej:

Przewodniczący: Monika Biniek
Zastępca przewodniczącego: Monika Podkowińska
Członkowie: Rafał Marcinowski

Komisja ds. kultury:

Przewodniczący: Izabela Tarka
Zastępca przewodniczącego: Dorota Dadej
Członkowie: Paweł Kołodziejski

 

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

Skład zarządu WRSS WFH:

Przewodniczący WRSS: Dominika Juszczak
Zastępca przewodniczącego WRSS: Małgorzata Radomska
Sekretarz WRSS: Dominika Kudyba

Kontakt:
e-mail: samorzad@unipt.pl

 

Członkowie WRSS WFH:
Ewelina Jędrzejczyk
Paulina Aleksińska
Szymon Kołodziejczyk
Karolina Bartnik

 

Komisja ds. pomocy materialnej:

Przewodniczący: Małgorzata Radomska
Zastępca przewodniczącego: Dominika Juszczak
Członkowie: Szymon Kołodziejczyk

Komisja ds. kultury:

Przewodniczący: Paulina Aleksińska
Zastępca przewodniczącego: Karolina Bartnik
Członkowie: Ewelina Jędrzejczyk

WRSS Wydziału Filologiczno-Historycznego jest do Państwa dyspozycji w każdy dzień tygodnia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

 

Samorząd Studentów reprezentuje studentów przed władzami uczelni, wraz z nimi współdecyduje o podziale funduszy na stypendia naukowe, socjalne oraz rozdzielaniu miejsc w akademiku oraz jest jedynym przedstawicielem studentów poza uczelnią. Współpracuje z wszystkimi organizacjami studenckimi. Studenci z Samorządu wchodzą także w skład organów kolegialnych uczelni, którymi są np. Senat Uczelni czy Rady Wydziałowe. Im także przysługuje prawo akceptacji kandydata na prodziekana do spraw studenckich na poziomie wydziału oraz prorektora do spraw studenckich uczelni. Studenckie władze przygotowują również żakowskie imprezy, np. Juwenalia, Fuksówka itp.

Przewodniczący reprezentuje i koordynuje wszystkie prace organów Samorządu. Do zadań Przewodniczącego należy także dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności. Wszelkie informacje o planowanych imprezach organizowanych przez Samorząd, uzyskacie Państwo w Radzie Samorządu Studentów w Domu Studenta „Olimp”, pokój 8.

Aktualnie w ramach Rady Samorządu Studentów działają dwie komisje: Komisja ds. Pomocy Materialnej oraz Komisja Kulturalna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej zeskakuj kod QR 😀qr

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube