Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Wzory dokumentów

Poniższe zestawienie przedstawia przydatne studentom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych. Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres webmaster@unipt.pl

 

EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI

Regulamin dyplomowania na studiach I i II stopnia – ZOBACZ

Uchwała nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej – ZOBACZ

– Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej na kierunku administracja w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych – ZOBACZ

– Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej w Katedrze Filologii Angielskiej – ZOBACZ

– Załącznik nr 3 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej w Instytucie Historii – ZOBACZ

Załącznik nr 2 – Ocena pracy dyplomowej – ZOBACZ

Załącznik nr 3 – Strona tytułowa – ZOBACZ

Załącznik nr 4 – Oświadczenie – ZOBACZ

Załącznik nr 5 – Fiszka bibliograficzna – ZOBACZ

Załącznik nr 6 – Karta obiegowa – ZOBACZ

Załącznik nr 7 – Ankieta do suplementu – ZOBACZ

Załącznik nr 8 – Opis płyty CD – ZOBACZ

Załącznik nr 9 – Regulamin studiów – ZOBACZ

Załącznik nr 10 – Lista seminarzystów wraz z tematami prac – ZOBACZ

Załącznik nr 11 – Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego – ZOBACZ

Załącznik nr 12 – Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego – ZOBACZ

Załącznik nr 13 – Protokół z oceny oryginalności pracy dyplomowej – ZOBACZ

 

DRUKI PODAŃ I WNIOSKÓW

Podanie ogólne POBIERZ
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej POBIERZ
Podanie o warunkowy wpis na semestr POBIERZ
Podanie o powtarzanie semestru/roku POBIERZ
Podanie o wyrażenie zgody na wznowienie studiów POBIERZ
Podanie o anulowanie skreślenia POBIERZ
Podanie o indywidualną organizację studiów POBIERZ
Harmonogram IOS POBIERZ
Podanie o urlop długoterminowy POBIERZ
Podanie o urlop krótkoterminowy POBIERZ
Podanie o urlop zdrowotny POBIERZ
Podanie o zmianę formy studiów POBIERZ
Podanie o zmianę specjalności POBIERZ
Podanie o zwrot opłaty POBIERZ
Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej POBIERZ
Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego POBIERZ

 

 

 

INNE MATERIAŁY

Zarządzenie nr 70/2015
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
POBIERZ-Zarządzenie    

POBIERZ-Załącznik 1

POBIERZ-Załącznik 2

Wzory umów o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wzór umowy – studia stacjonarne POBIERZ
Załącznik nr 1 do umowy – studia stacjonarne POBIERZ
Wzór umowy – studia niestacjonarne POBIERZ
Załącznik nr 1 do umowy – studia niestacjonarne POBIERZ

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube