Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów są dostępne na stronie unipt.pl w zakładce „studenci”

Poniższe zestawienie przedstawia przydatne studentom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych. Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres webmaster@unipt.pl

 

EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI

Regulamin dyplomowania na studiach I i II stopnia – ZOBACZ

Uchwała nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej – ZOBACZ

– Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej na kierunku administracja w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych – ZOBACZ

– Załącznik nr 2 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej w Katedrze Filologii Angielskiej – ZOBACZ

– Załącznik nr 3 do Uchwały nr 14/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ramowych wymagań w zakresie struktury pracy dyplomowej w Instytucie Historii – ZOBACZ

Załącznik nr 2 – Ocena pracy dyplomowej –

Załącznik nr 3 – Strona tytułowa –

Załącznik nr 4 – Oświadczenie –

Załącznik nr 5 – Fiszka bibliograficzna –

Załącznik nr 6 – Karta obiegowa –

Załącznik nr 7 – Ankieta do suplementu –

Załącznik nr 8 – Opis płyty CD –

Załącznik nr 9 – Regulamin studiów –

Załącznik nr 10 – Lista seminarzystów wraz z tematami prac –

Załącznik nr 11 – Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego –

Załącznik nr 12 – Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego –

Załącznik nr 13 – Protokół z oceny oryginalności pracy dyplomowej –

 

DRUKI PODAŃ I WNIOSKÓW

Podanie ogólne
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
Podanie o warunkowy wpis na semestr
Podanie o powtarzanie semestru/roku
Podanie o wyrażenie zgody na wznowienie studiów
Podanie o anulowanie skreślenia
Podanie o indywidualną organizację studiów
Harmonogram IOS
Podanie o urlop długoterminowy
Podanie o urlop krótkoterminowy
Podanie o urlop zdrowotny
Podanie o zmianę formy studiów
Podanie o zmianę specjalności
Podanie o zwrot opłaty
Podanie o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej
Podanie w sprawie zmiany seminarium dyplomowego

 

 

 

INNE MATERIAŁY

Zarządzenie nr 70/2015
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
POBIERZ-Zarządzenie       

POBIERZ-Załącznik 1

POBIERZ-Załącznik 2

Wzory umów o warunkach i zasadach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wzór umowy – studia stacjonarne
Załącznik nr 1 do umowy – studia stacjonarne
Wzór umowy – studia niestacjonarne
Załącznik nr 1 do umowy – studia niestacjonarne

 

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube