Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Akademickie Biuro Karier „Synergia”

 

Akademickie Biuro Karier „Synergia” Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza gorąco studentów WNS i WFH do współpracy oraz korzystania z ofert pracy. Siedzibą Akademickiego Biura Karier jest „Dom studenta” pokój 9b. Serdecznie zapraszamy!

 
telefon: (44) 732 74 00, wew. 8219
miejsce: DS. „OLIMP”, pok. 9b
opiekun: dr Maria Szymańska

 

Misja Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Zapewnienie studentom i absolwentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jak najlepszych możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe.

Cele działań Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

1. Prowadzenie różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych oraz aktualnych absolwentów Uczelni, w szczególności poprzez nawiązywanie stałych kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, gromadzenie informacji o kursach, stypendiach, studiach podyplomowych i studiach zagranicznych, organizowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
2. Pomaganie studentom i absolwentom Uczelni w planowaniu kariery zawodowej.

Zadania realizowane przez Akademickiego Biura Karier Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim:

1. Dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
2. Zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy oraz staży.
3. Dostarczanie właściwym jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości odbywania przez studentów praktyk zawodowych.
4. Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy.
5. Pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe.
6. Organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
7. Organizacja targów pracy.
8. Prezentacja studentom i absolwentom Uczelni przedsiębiorców, inicjatyw urzędów pracy, promowanie aktywności i przeciwdziałanie bezrobociu.
9. Promocja studentów i absolwentów Uczelni wśród pracodawców.
10. Pośredniczenie w kontaktach pomiędzy pracodawcami a studentami.
11. Prowadzenie strony internetowej Akademickiego Biura Karier.
12. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy studentom i absolwentom Uczelni w tym w szczególności:

a) poradnictwo indywidualne i grupowe z uwzględnieniem predyspozycji i ograniczeń do wykonywania zawodu
b) poradnictwo w zakresie metod poszukiwania pracy
c) udzielanie informacji o kursach, studiach podyplomowych oraz stypendiach
d) udzielanie informacji o procedurach rekrutacji pracowników danego pracodawcy.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube