Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Uniwersytet Pierwszego Wieku

Karta zgłoszenia Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku – POBIERZ

Regulamin Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku – POBIERZ

Zgoda na przetwarzanie wizerunku – POBIERZ

W sobotę 13 października w naszej Filii miała miejsce uroczysta Inauguracja nowego roku akademickiego Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. W wydarzeniu udział wzięli nader przejęci słuchacze Uniwersytetu oraz towarzyszący im rodzicie i opiekunowie. Jak na Inaugurację przystało, nie zabrakło hymnu państwowego, wystąpienia Prezesa Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego i dziekana Wydziału Filologicznego dra hab. Jacka Bonarka, prof. UJK. Prezes Bractwa w krótkiej przemowie wskazał główne cele działalności Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Głos zabrał również przedstawiciel władz miasta Piotrkowa Trybunalskiego – wiceprezydent Andrzej Kacperek, podkreślając wagę i znaczenia działalności Uniwersytetu najmłodszych dla piotrkowskiej społeczności. Po wystąpieniach Rektora miała miejsce najważniejsza część inauguracji, czyli uroczysta immatrykulacja. W jej trakcie mali studenci pierwszego rocznika złożyli ślubowanie oraz otrzymali indeksy i identyfikatory Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. Następnie wysłuchano tradycyjnej pieśni „Gaudeamus igitur”. Zakończeniem części oficjalnej był wykład wygłoszony przez dra hab. Jacka Bonarka prof. UJK na temat słodyczy. Po wykładzie nastąpiła część przyjemniejsza dla młodych studentów – konsumpcja wspomnianych w wykładzie słodkości oraz gry i zabawy z dawnych wieków przygotowane przez niezastąpionych rekonstruktorów z Geniusza Kreatywnej Edukacji.

W dniu 28 września 2018 roku, na zakończenie pierwszego roku Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku mali słuchacze uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Nasi najmniejsi studenci mieli okazje zwiedzić sejm i wysłuchać ciekawych informacji na temat działalności marszałka, obrad sejmu oraz pracy posłów i ministrów. Poznały miejsce, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszego kraju. Czyż jednak może odbyć się wycieczka do stolicy bez wizyty na Starym Mieście, bez spotkania z kolumną Zygmunta oraz innymi warszawskimi zabytkami? Specyfika zajęć w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku spowodowała, że mali słuchacze ruszyli szlakiem ciekawostek historycznych i legend na poszukiwanie najmniejszego domu, tajemniczego dzwonu, syrenki i strasznego bazyliszka. Informujemy, że nadal można zapisać się na Piotrkowski Uniwersytet Pierwszego Wieku, informację dostępne pod numerem telefonu 44 732 74 63 oraz email: ihism@unipt.pl.

Uniwersytet Pierwszego Wieku

 

Bal Karnawałowy Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube