Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Informacje socjalne

 
Sylwester 2017
Filia UJK organizuje Sylwestra 2017 dla swoich pracowników i emerytów w formie balu z dofinansowaniem ZFŚS. Bliższe informacje i zapisy – mgr inż. Małgorzata Mierzejewska, tel. 44/732-74-55.

 

Od dnia 8.11.2017 r. wydawane będą bilety na spektakl teatralny pt. „Między łóżkami” – 17.11.2017 r. godz. 20.30 (piątek), Miejski Ośrodek Kultury.
Zapraszam również do zapisu osoby zainteresowane Koncertem Sylwestrowym pt. „Złota Noc Sylwestrowa” w Miejskim Ośrodku Kultury 31.12.2017 godz. 20.00.

 

W dniu 24.11.2017 r. (piątek) odbędzie się Zabawa Andrzejkowa dla pracowników i emerytów Filii UJK. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do dnia 10.11.2017 r. z P. Małgorzatą Mierzejewską.
Przewidywany koszt pracownika lub emeryta (w zależności od progu dochodowego):
I 20,00
II 30,00
III 40,00
IV 50,00
W momencie zapisu pobierana będzie odpłatność.

 

  • WZORY DOKUMENTÓW:

Zarządzenie Nr 09/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych. ZOBACZ

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. ZOBACZ

Zał. nr 1 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KRYTERIUM DOCHODOWEGO. ZOBACZ

Zał. nr 2 do Regulaminu ZFŚS: OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS O UZYSKANYCH DOCHODACH. ZOBACZ

Zał. nr 3 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do wypoczynku. ZOBACZ

Zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie dofinansowania do pobytu dzieci w żłobkach i przedszkolach. ZOBACZ

Zał. nr 5 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie zapomogi socjalnej/losowej. ZOBACZ

Zał. nr 6 do Regulaminu ZFŚS: TABELA KWOT DOFINANSOWAŃ / WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ. ZOBACZ

Zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. ZOBACZ

Zał. nr 8 do Regulaminu ZFŚS: PORĘCZENIE POŻYCZKI. ZOBACZ

Zał. nr 9 do Regulaminu ZFŚS: TABELA WYSOKOŚCI, OPROCENTOWANIA ORAZ OKRESU SPŁATY POŻYCZEK Z FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO. ZOBACZ

Zał. nr 10 do Regulaminu ZFŚS: WZÓR UMOWY POŻYCZKI z ZFŚS. ZOBACZ

Zał. nr 11 do Regulaminu ZFŚS: WNIOSEK o objęcie opieką ZFŚS byłych pracowników UJK i ich rodzin. ZOBACZ

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube