Wydział Filologiczno-Historyczny

tło

Władze

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego
dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK

e-mail: wydzialfh@unipt.pl
telefon: (44)7327400 wew. 8122 lub (44)7327422

Prodziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego
dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski, prof. UJK

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube